MUSIKKMYLDER FOR DE MINSTE 4

LØRENSKOG HUS, KUNSTSALEN
Kr. 150 pr. barn med følge

Kjøp billett LØRDAG 30. NOVEMBER KL. 10.00 – For 1 og 2 - åringer
Kjøp billett LØRDAG 30. NOVEMBER KL. 11.00 – For 3 og 4 - åringer

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

Opplevelse, samvær og læring!

Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrker vi det tidlige samspillet mellom voksne og små barn. Dette har stor betydning for barnets utvikling, sanger og regler er viktig for utvikling av språket. I musikkgruppene møtes vi for å synge, danse og leke sammen med barna. Her vil du lære nye sanger og regler, og oppdage nye måter å bruke sanger og enkle instrumenter på. Atmosfæren er uformell, og det er ingen krav til prestasjon.
Det legges vekt på det nære samspillet mellom voksne og barn.

Det er musikkpedagog Sigrun Skårberg som leder sangstundene.

NB! Det er kun 20 plasser pr. gruppe.