KONTAKT

Lørenskog kunstforening:

Kari Suphammer
Tlf.: 93448129
E-post:  k-suph@online.no

Lørenskog hus:

Ola Beskow
Tlf.: 922 19 250
E-post: obe@lorenskog.kommune.no

Åpningstider for Kunstsalen er:

Mandag til torsdag: 12.00 - 20.00
Fredag til søndag: 12.00 - 16.00
Stengt i juli 

KUNSTSALEN

Den nye Kunstsalen i Lørenskog hus drives i et samarbeid mellom Lørenskog kunstforening og 

Lørenskog hus, der kunstforeningen har ansvar for mesteparten av utstillingene,
og kulturhuset ansvar for 2 utstillinger, en i sommerperioden og en i januar.

Lørenskog Kunstforening ble stiftet i 1972 av entusiastiske kunstnere og kunstinteresserte som ønsket å presentere og formidle kunst til et bredt publikum. Allerede i etableringsåret arrangerte kunstforeningen en stor utstilling med kunstnerdeltagelse fra Romeriksregionen. Den første Romeriksutstillingen var dermed et faktum. Siden har Romeriksutstillingen blitt arrangert hvert år, og har blitt den store regionale kunstmønstringen hvor både etablerte og amatører side om side passerer juryens kritiske blikk.

Lørenskog Kunstforening har pr. i dag ca. 200 medlemmer.

UTSTILLINGSPROGRAM I KUNSTSALEN

Perioden januar 2017 - august 2017

16. JANUAR – 29. JANUAR
Barnekunstutstilling - fredsplakatkonkurranse i regi av Lions og FN (Verdenskonkurranse)

MANDAG 30. JANUAR – TIRSDAG 7. FEBRUAR
Lørenskog videregående skole viser elevarbeider

LØRDAG 11. FEBRUAR – SØNDAG 5. MARS
Kunstnergruppen f36 v/Maina Movig - installasjoner av keramiske objekter
Annethe Østensen - malerier

LØRDAG 11. MARS – SØNDAG 2. APRIL
3 malere: Arne Borring, Ellen Christensen, Grete Marstein.

TORSDAG 6. APRIL – SØNDAG 30. APRIL
Christian Sunde og Anne Sophie Normann

6. OG 7. MAI KL. 12.00-16.00
Utsalg av kunst, kostymer og rekvisitter ved
Lørenskog hus og Lørenskog kunstforening

LØRDAG 20. MAI - SØNDAG 11. JUNI
Brian Albers - malerier

15. JUNI – 2. JULI OG 5.& 6. AUGUST (STENGT I FELLESFERIEN)
Nasjonalmuseet og Lørenskog hus presenterer:

Dysthe design. Vær så god, sitt.