KONTAKT

Lørenskog kunstforening:

Kari Suphammer
Tlf.: 93448129
E-post:  k-suph@online.no

Lørenskog hus:

Ola Beskow
Tlf.: 922 19 250
E-post: obe@lorenskog.kommune.no

Åpningstider for Kunstsalen er:

Mandag til torsdag: 12.00 - 20.00
Fredag til søndag: 12.00 - 16.00
Stengt i juli 

KUNSTSALEN

Den nye Kunstsalen i Lørenskog hus drives i et samarbeid mellom Lørenskog kunstforening og 

Lørenskog hus, der kunstforeningen har ansvar for mesteparten av utstillingene,
og kulturhuset ansvar for 2 utstillinger, en i sommerperioden og en i januar.

Lørenskog Kunstforening ble stiftet i 1972 av entusiastiske kunstnere og kunstinteresserte som ønsket å presentere og formidle kunst til et bredt publikum. Allerede i etableringsåret arrangerte kunstforeningen en stor utstilling med kunstnerdeltagelse fra Romeriksregionen. Den første Romeriksutstillingen var dermed et faktum. Siden har Romeriksutstillingen blitt arrangert hvert år, og har blitt den store regionale kunstmønstringen hvor både etablerte og amatører side om side passerer juryens kritiske blikk.

Lørenskog Kunstforening har pr. i dag ca. 200 medlemmer.

UTSTILLINGSPROGRAM I KUNSTSALEN

UTSTILLINGER LØRENSKOG KUNSTFORENING 2. halvår 2017

12.08.–02.09.
«Mapping structures – explored from a distance».
Aage Langhelle
Kay Arne Kirkebø
Tegninger m.m.

23.09.-14.10.
Romeriksutstillingen
Innen 7 kategorier.

21.10.-12.11.
Karin Valum og Barbara Czapran
Tegninger, objekter, monotypier, intstallasjon

18.11.-26.11.
Medlemsutstillingen til Lørenskog kunstforening