8. september

Dysleksiens dag med foredrag av Håvard Tjora