Rådhusparken

Rådhusparken mot Langvannet

Rådhusparken

Rådhusparken skal så langt som mulig være tilgjengelig for alle kommunens beboere og besøkende, med full tilgjengelighet for alle brukergrupper. Aktiviteter og arrangementer skal være til berikelse og glede for kommunens innbyggere og gjenspeile mangfoldet i kommunens befolkning. Særlig skal barn og ungdoms behov tilgodeses.

Rådhusparken skal ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper eller deler av befolkningen. Det er ønskelig med arrangementer som gjenspeiler kommunens verdier om lik behandling av alle, med samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsdyktighet og etnisk opprinnelse.   

Se retningslinjer for utleie her.