Madsensalen

Madsensalen er en 158 m2 stort lokale som til daglig brukes av musikk- og kulturskolen, men som øvrige tider leies ut via kulturhusets bookingtjeneste. Salen har god akustikk, projektor, lerret og enkelt scenelys. Den kan brukes som møterom, men også som øvingsrom og aktivitetsrom. Det er plass til cirka 100 personer i salen totalt, og inntil 50 personer for møtevirksomhet, avhengig av hvilket oppsett man velger.

Vi har ulike løsninger for saloppsett og rigger salen tilpasset behov.

Projektor og lerret inngår ved leie av salen.